CRP test

  • Hodnota CRP se zjišťuje z kapky krve, která se na speciální podložce vkládá do přístroje
  • CRP je bílkovina, která je tvořená v játrech a v případě zánětlivých procesů narůstá velmi rychle
  • CRP hodnota stoupá i v případě nádorových onemocnění nebo u autoimunitních chorob
  • Pomocí tohoto testu lze měřit i účinnost nasazených antibiotik na základě rychlosti poklesu CRP
  • CRP test lze provádět bez omezení i během těhotenství
  • Před testem není třeba žádná příprava

Strep test