Ceník služeb

Vyšetření pro ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ
400 Kč
Vyšetření pro držitele ZDRAVOTNÍHO PRŮKAZU
400 Kč
Pravidelná a mimořádná sportovní prohlídka (§5 a §6)
250 Kč
Posudek o ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE pro účast na zotavovací akci a škole v přírodě (podle zákona 258/2000 Sb.)
150 Kč
Potvrzení PŘIHLÁŠKY do MŠ a jeslí
100 Kč
Potvrzení PŘIHLÁŠKY na SŠ a VŠ (za obor vzdělávání dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.)
100 Kč
VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE na vlastní žádost
400 Kč
Vyplnění tiskopisu pro plnění ÚRAZOVÉ POJISTKY, výpočet bolestného
200 Kč
Vystavení vyžádané LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY, DUPLIKÁT DOPORUČENÍ
100 Kč
Lékařské POTVRZENÍ pro různé účely na vlastní žádost a ve vlastním zájmu pacienta (včetně vyžádaných omluvenek)
100 Kč
Vystavení duplikátu ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO PRŮKAZU
400 Kč